CITES v ČR

Všetko okolo zákonov,skúsenosti s prístupom úradníkov, uplatňovanie CITESu v praxi...

Moderátor: štefan

CITES v ČR

Poslaťod štefan » Pia Feb 16, 2007 3:53 pm

CITES - oficiálně používaná zkratka pro Úmluvu o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (dále jen úmluva) - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.

Úmluva upravuje pravidla pro mezinárodní obchod s ohroženými druhy fauny a flóry, který je jednou z hlavních příčin vymírání stále většího počtu volně žijících druhů. Je realizována v jednotlivých členských zemích, k dnešnímu dni celkem 167 členských zemí, prostřednictvím k tomu zmocněných úřadů, tzv. výkonných, vědeckých a kontrolních orgánů.

Česká republika přistoupila k této úmluvě 25. srpna 1992 ještě jako ČSFR. V platnost u nás vstoupila 1.1.1993. Úmluva byla zakotvena v zákoně č. 114/1992 Sb. (pdf, 437.5 KB). Po vstupu České republiky do Evropské unie se postupuje podle předpisů Evropského společenství, které do naší legislativy zavádí zákon č. 100/2004 Sb. (pdf, 234.2 KB).

V České republice je výkonným orgánem s vrcholnou působností Ministerstvo životního prostředí ČR a vědeckým orgánem CITES s celostátní působností Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Funkci kontrolního orgánu zastává Česká inspekce životního prostředí. Regionálními výkonnými orgány se staly po vstupu ČR do EU také krajské úřady, správy chráněných krajinných oblastí a správy národních parků.

Účelem úmluvy je kontrola a regulace mezinárodního obchodu s vybranými ohroženými druhy. Úmluva CITES v současné době chrání asi 5 000 druhů živočichů a 28 000 druhů rostlin celého světa. Pro tyto druhy jsou zavedeny tři režimy ochrany, podle nichž jsou rozděleny do tří příloh (I,II,III):

Příloha CITES I: obsahuje druhy, které jsou bezprostředně ohroženy vyhubením. Mezinárodní obchod s těmito druhy je zakázán (zákaz dovozu a vývozu) a je povolován jen výjimečně (z našich druhů např. orel královský, orel mořský, sokol stěhovavý a vydra říční).

Příloha CITES II: obsahuje druhy, které by mohly být ohroženy vyhubením, pokud by obchod s nimi nebyl přísně regulován. Mezinárodní obchod je povolen pouze na základě zvláštních povolení (tzv. permity CITES), které musí být předloženy celním orgánům jak při vývozu tak i dovozu (z našich druhů např. vlk, medvěd hnědý, rys ostrovid, kočka divoká, čáp černý, drop velký, pijavky lékařská, jasoň červenooký, celá čeleď vstavačovitých, sněženka podsněžník a brambořík nachový). V této příloze jsou zařazeny i celé skupiny živočichů a rostlin, jako např. primáti, papoušci, kaktusy či orchideje.

Příloha CITES III: obsahuje druhy, které jsou ohroženy mezinárodním obchodem pouze v určitých zemích a jsou chráněny na návrh těchto zemí. Pro exempláře pocházející z těchto zemí je třeba celním orgánům předložit exportní povolení výkonného orgánu vyvážející země. V ostatních případech musí obchodník předložit potvrzení o původu exempláře (např. kobra královská v Indii).

V praxi CITES funguje tak, že druhy chráněné úmluvou nemohou být převáženy přes hranice bez speciálního povolení (bez permitu), které vydávají výkonné orgány obou zemí (tedy země vývozu i dovozu, v České republice je výkonným orgánem CITES Ministerstvo životního prostředí). V České republice také platí povinnost registrace držených nebo chovaných CITESových druhů, tuto registraci provádějí krajské úřady, správy CHKO a NP - seznam povinně registrovaných druhů CITES je ve vyhlášce č. 227/2004 sb (ke stažení níže).

Aktuální seznamy druhů z příloh I, II a III jsou k dispozici na oficiálních stránkách www.cites.org.

Vytvořená celosvětová síť kontroluje mezinárodní obchod ohroženými druhy CITES, a to zejména pomocí povolení, tzv. CITES permitů, která musí doprovázet každou mezinárodní zásilku exemplářů CITES - např. i dovoz a vývoz suvenýrů, výrobků - preparované aligátoří hlavy z USA, kabelky, pásky z krokodýlí kůže, výrobky tradiční čínské medicíny obsahující např. extrakty z částí těl živočichů či rostlin chráněných dle CITES apod.CITES a Evropská unie
Dne 1. května 2004 vstoupila Česká republika do Evropské unie. Od tohoto data nabyl účinnosti zákon č. 100/2004 Sb. (pdf, 234.2 KB), o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy). Tento předpis nahradil zákon č. 16/1997 Sb. Současně nabyla platnosti vyhláška č. 227/2004 Sb., (pdf, 562.5 KB), kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 100/2004 Sb. Vyhláška mj. stanovuje druhy z přílohy A, které jsou vyňaty z povinné registrace (příloha č. 3) a naopak stanovuje druhy, na které se povinnost registrace vztahuje (příloha č. 4).

Druhy z příloh CITES I – III jsou podle nařízení ES členěny do příloh A – D

Příloha A – druhy přímo ohrožené vyhubením a druhy, které se přirozeně vyskytují ve volné přírodě EU a jsou chráněny zákony členských států EU nebo legislativou ES na ochranu přírody. Ne všechny musejí být chráněny úmluvou CITES (zahrnuje např. všechny druhy evropských dravců a sov). Příloha A je tedy obsáhlejší než příloha CITES I.

Příloha B – zahrnuje většinu druhů z přílohy CITES II, některé druhy z přílohy CITES III, ale i druhy, které nejsou chráněny úmluvou CITES a jejichž dovoz do EU je pozastaven, neboť jako nepůvodní invazní druhy představují hrozbu pro evropskou přírodu - např. želva nádherná (Trachemys scripta elegans) a skokan volský (Rana catesbeiana).

Příloha C – tvoří ji seznam druhů z přílohy CITES III a některých druhů, které nejsou chráněny úmluvou CITES

Příloha D – týká se některých druhů z přílohy CITES III a druhů, které nejsou chráněné úmluvou CITES, ale dovoz do EU je sledován a vyhodnocován na základě tzv. oznámení o dovozu - např. norek sibiřský (Mustela sibirica).

Seznamy druhů jsou uvedeny v nařízení Komise (ES) č. 1332/2005 ze dne 9.8. 2005Důležité kontakty:
Vědecký orgán CITES:
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – samostatné oddělení výkonný orgán CITES: Nuselská 34, 140 00 Praha 4, tel: 241 082 805, e-mail: cites@nature.cz

Mgr. Adam Kurz - vedoucí oddělení - tel. 241 082 805, mobil 724 177 677, adam.kurz@nature.cz

Ing. Renata Adamová - tel. 241 082 805, renata.adamova@nature.cz

Mgr. Jana Kaufnerová - tel. 241 082 804, jana.kaufnerova@nature.cz

Ing. Silvie Ucová - tel. 241 082 804, silvie.ucova@nature.cz

Mgr. Jiří Vlček - tel. 241 082 804, jiri.vlcek@nature.czVýkonný orgán CITES:

Ministerstvo životního prostředí - odbor mezinárodní ochrany biodiverzity: Vršovická 65, 100 00 Praha 10, tel.: 267 122 480, cites@env.cz, www.env.cz

Dalšími výkonnými orgány vydávajícími výjimky ze zákazu obchodních činností pro exempláře druhů z přílohy "A" jsou příslušné krajské úřady, správy chráněných krajinných oblastí a správy národních parků na svém území.Kontrolní orgán CITES:
Česká inspekce životního prostředí - referát druhové ochrany a CITES: Na Břehu 267, 190 00 Praha 9, tel.: 283 890 568, cites@cizp.cz, www.cizp.cz
Obrázok užívateľa
štefan
Člen redakcie
 
Príspevky: 2045
Registrovaný: Ned Dec 03, 2006 8:31 pm
Bydlisko: Levice

Späť na CITES

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť

cron